چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۰

مطااب روغن وروغن سوزی وشناسایی روغن

ج: روغن زدن قطبین شمعها و خروج دود آبی از دهانه اگزوزس: علل روغن سوزی چیست؟ج: ضعیفی و از فنریت افتادن رینگ روغنی، چسبندگی رینگ روغنی مقابل هم قرار گرفتن دهانه رینگها، سائیدگی سیلندر خرابی لاستیک گیت سوپاپ و گشادی گیت سوپاپ. س: علل زدن کمپرس به کارتر چیست؟ج: از فنریت افتادن، چسبندگی رینگهای کمپرسی و مقابل هم قرار گرفتن دهان رینگها، سائیدگی سیلندرها.س: روغن ریزی چیست؟ج: خرابی کاسه نمدهای جلو و عقب موتور و خرابی واشر کارتر و واشر قالپاق سوپاپها و واشرها، شل بودن پیچ و مهره های اطراف کارتر.س: انواع لقی میل لنگ را نام ببرید.ج: لقی میل لنگ بر دو نوع است: لقی افقی و لقی عمودی، لقی افقی در اثر سائیدگی بغل یاطاقانها و لقی عمودی در اثر سائیدگی و شل بستن یاطاقانها بوجود میاید. س: علل سوختن یاطاقان چیست؟ج: نرسیدن روغن، حرارت بیش از حد موتور. س: روغن برگردان چیست؟ج: در انتهای قولی میل لنگ مارپیچ معکوسی وجود دارد که روغن را بکارتر برمی گرداند. س: کار بوش میل سوپاپ چیست؟ج: جلوگیری از سائیدگی میل سوپاپ، جلوگیری از کم شدن فشار روغن و کار کردن صحیح میل بادامک. س: علل پائین آمدن فشار روغن چیست؟ج: سائیدگی دنده های اویل پمپ، ضعیفی فنر اویل پمپ شل بستن یاطاقانها، ترک میل لنگ تا انتهای کانال روغن، سائیدگی بوش میل سوپاپ، کمی غلظت روغن، حرارت بیش از حد موتور وجود ترک در کانالهای داخلی و سائیدگی بوش گژن بین اگر چنانچه از سوراخ وسط شاتون روغنکاری شود. س: علل بالا رفتن فشار روغن چیست؟ج: سفت بستن یاطاقانها، گرفتگی یکی از کانالهای روغن، زیادی غلظت روغن، سرد بودن موتور. س: علل روغن زدن شمع چیست؟ج: از فنریت افتادن رینگها، چسبندگی رینگ روغنی روبروی هم قرار گرفتن دهانه رینگها، سائیدگی سیلندر و خرابی لاستیک گیت سوپاپ، زیادی روغن در کارتر، قطع شدن برق همان شمع (افتادن وایز).س: طریقة پیدا کردن شمع روغن زده و شمع خراب چیست؟

ج: برای پیدا کردن شمع روغن زده لازم است در حالت روشن بودن موتور یکایک و ابرها را بترتیب از سر شمع ها جدا کرده و امتحان می نمائیم. چنانچه موقع برداشتن وایر لرزش موتور بیشتر شد نشانه سالم بودن شمع، و اگر با برداشتن وایر تغییری در حالت موتور پیش نیامد همان شمع روغن زده است که باید پاک کرده و در صورت امکان، تعویض نمائیم و یا تنظیم گردد. س: طریقه پیدا کردن و طرز تشخیص صدای گژن پین و صدای یاطاقان چیست؟ج: صدای یاطاقان در زمان سرد و گرم بودن موتور بگوش می رسد هر چه موتور گرمتر شود، روغن رقیقتر شده و ضربات وارده را نمی تواند خنثی نماید در نتیجه صدای زدن یاطاقان، زیادتر می شود.
و اگر چنانچه صدائی در زمان سرد بودن موتور بگوش برسد و به تدریج یا گرم شدن موتور همان صدا در اثر انبساط کاهش یابد و با برداشتن وایر همان شمع صدا بکلی قطع شود علامت زدن گژن پین است و همچنین اگر به موتور کار بدهیم صدای لقی گژن پین شنیده نخواهد شد.
س: علت دو پهن شدن میل لنگ چیست؟ج: نرسیدن روغن به یاطاقانس: علل بریدن میل لنگ چیست؟ج:

1. تراشیده شدن زیاد میل لنگ در تعمیرات
2. لقی افقی در اثر خوردگی بغل یاطاقانی
3. سفت بسته شدن یاطاقانها
4. تعویض دنده معکوس در سرعتهای زیاد

ويژگي هاي روغن موتور:
شايد به دفعات شنيده و يا خوانده باشيد كه روغن موتور را در 5000 ، 10000 كيلومتر و يا بيشتر ، بايد تعويض نمود . دليل ذكر اين اعداد براي كاركرد وغن چيست و چرا براي روغن هاي مختلف متفاوت است . مجموعه مطالبي كه در خصوص روغن موتور ارايه خواهد شد ، اطلاعات مناسبي را در خصوص موارد تاثير گذار در تعويض روغن در اختيار خوانندگان محترم قرار خواهد داد .
 

چرا روغن موتور بايد تعويض شود ؟
روغن از زمان شروع بكار موتور در معرض اكسيده شدن و تجزيه حرارتي قرار گرفته و روغن پايه آن آلوده شده و از كيفيت آن كاسته مي شود وهمچنين مواد افزودني استاندارد آن نظير مواد افزودني پاك كننده نيز، مصرف مي شوند . در اين حالت خاصيت روانكاري ، پاك كننده و جذب ذرات معلق و ناخالصي ها ، كاهش مي يابد .
 

آيا سياه شدن روغن موتور نشاندهنده زمان مناسب تعويض روغن است ؟
اين تصور كه سياه شدن روغن نشانه خراب شدن وعدم كيفيت آن مي باشد ، صحيح نمي باشد . اگر در دستگاه يا موتور خودرو روغن پس از مدتي تغيير رنگ ندهند و اصطلاحا" سياه نشود ، مي بايد در اسرع وقت آن را تعويض نمود زيرا ، سياه شدن شدن روغن به علت خاصيت پاك كنندگي دوده ناشي از احتراق و جذب ذرات معلق و ناخالصي روغن موتور مي باشد . در غير اين صورت ، ذرات ناخالصي و دوده بر روي قطعات متحرك موتور رسوب كرده و ‌باعث جلوگيري از انتقال حرارت ، ساييدگي زودرس قطعات ، روغن سوزي ، كاهش راندمان و توان موتور مي شود .
 

عوامل موثر در مدت زمان كاركرد و تعويض روغن موتور :

 1. شرايط كاري موتور مانند : رانندگي با سرعت بالا، رانندگي با بار بيش از حد استاندارد در جاده هايي با شيب زياد ، در جا كاركردن زيا موتور در ترافيك هاي سنگين ، رانندگي با سرعت بالا در هواي سرد قبل از گرم شدن روغن موتور ، خاموش روشن نمودن موتور به دفعات زياد در هواي سرد و رانندگي در جاده هاي خاكي و گرد و غبار به مدت طولاني
 2. كيفيت احتراق موتور ( تنظيم به موقع موتور و رفع ايرادات برقي و سوخت رساني )
 3. كيفيت روغن موتور و سوخت مصرفي
 4. كيفيت فيلتر هاي هوا و روغن و تعويض به موقع آنها
   

نوع و كيفيت سوخت مصرفي چه تاثيري در تعويض روغن دارد ؟
سربي كه براي بهسوزي به بنزين اضافه مي شد ، پس از ورود به روغن موتور باعث اكسيده شدن سريعتر روغن و افت كيفيت روغن مي گرديد كه خوشبختانه در حال حاضر حذف شده است . بنزين با اكتان پايين به دليل ايجاد احتراق ناقص و اضافه نمودن دوده به روغن مي شود كه اين موضوع نيز با كاهش خاصيت روانكاري روغن مي شود . استفاده از بنزين هاي سوپر متناسب با تكنولوژي موتور ، اين مشكل را تا حدودي بر طرف مي كند .


آيا نوع روغن در مدت زمان تعويض آن ، موثر مي باشد؟
با پيشرفت تكنولوژي ساخت موتورها ، شرايط كاركرد موتور از لحاظ افزايش دور ، نسبت تراكم بالا ، دماي احتراق بيشتر ، فشار زيادتر به ياتاقانهاي ثابت و متحرك بيشتر شده است . لذا در اين راستا سازندگان روغن موتور را براين داشته است تا روغن هايي مستناسب با تكنولوژي موتور ها يا زمان تعويض بيشتر توليد نمايند . امروزه با توجه به استاندارد هاي زيست محيطي ، تبخير و كاهش سطح روغن موتور محدود شده است و سرريز روغن به منظور تامين كسري روغن موتور كاهش يافته است .

از آنجا كه در بازار انواع روغن ها با درجات و كيفيتهاي مختلف موجود مي باشد ، پيشنهاد مي شود با رجوع به دستور العمل كارخانه سازنده خودرو ، نسبت به استفاده از روغن توصيه شده و تعويض به موقع آن با توجه به نكات بيان شده ، اقدام نماييد .


انتخاب روغن مناسب ، تضمين كننده عمر طولاني و راندمان بالاي موتور:

براي انتخاب يك روغن موتور خوب ، عوامل و پارامترهاي مختلفي بايد مدنظر قرار گيرد. يك روغن موتور مرغوب ،‌داراي گرانروي مناسب و ضريب اصطكاك بسيار پايين بوده و توانايي روانكاري بخش هاي مختلف و قطعات متحرك موتور را داراست . ضمنا" روغن موتور علاوه بر سازگاري با تركيبات پليمري موجود ؛ بايد داراي اثرات بازدارندگي خوبي در مقابل زنگ زدگي ،‌ خوردگي ،‌اكسيداسيون و سايش باشد .


وظايف روغن موتور به طور كلي شامل موارد زير مي باشد :

 1. كاهش اصطكاك قطعات متحرك موتور
 2.  كاهش سايش قطعات موتور
 3. خنك نمودن قطعات داخلي موتور
 4. تميز نگهداشتن قطعات داخل موتور از دوده و تركيبات حاصل از تجزيه روغن و رسوبات بين قطعات
 5. آب بندي كامل بين سيلندر و پيستون
 6. محافظت قطعات موتور در مقابل خوردگي
 7. كاركرد بهينه قطعات متحرك موتور در دماهاي مختلف


پايه گرانروي روغن :

ويسكوزيته يا گرانروي ، مقاوت سيال در مقابل جاري شدن است . از لحاظ گرانروي ، روغن به دو بخش تقسيم مي شود .
 

 • الف : روغن هاي تك درجه اي Mono Grade
 • ب : روغن هاي چند درجه اي يا چهار فصل Multi Grade


امروزه استفاده از روغن هاي تك درجه اي مانند 30 يا 40 ، در موتورها توصيه نمي شود و روغن هاي چند درجهاي (‌چهار فصل ) ،‌كاربرد بيشتري دارند . اين روغن ها مطابق طبقه بندي SAE ( انجمن مهندسي خودرو ) ، به صورت زير تعريف مي شوند . 20W50 , 10 W 40 . عدد قبل از W نشاندهنده گرانروي روغن موتور در دماي پايين بوده و هرچه اين عدد كمتر باشد ، قابليت استفاده در دماي پايين تر را دارا است . عدد بعد از W ، نشاندهنده گرانروي در دماي بالا بوده و هرچه اين عدد بزرگتر باشد ، روغن در دماي بالتر چسنده تر و سفت تر خواهد بود .

مهمترين و با اهميت ترين خاصيت روغن ، حضور آن ازلحظه استارت تا خاموش شدن موتور به صورت بي وقفه است . به نحوي كه با تمامي قطعات متحرك و ثابت د رتماس باشد . لذا ويسكوزيته روغن بايستي به گونه اي انتخاب شود كه بهترين حالت روانكاري را در كمترين زمان ، ممكمم سازد . ضمن اينكه خودرو در حالت سرد به راحتي استارت خودروده و بدين ترتيب عمر باتري و استارت طولاني تر شود .


مشخصات روغن :

انستيتو نفتي آمريكا APIبراي طبقه بندي روغن ها بر چسب كيفيت و فناوري ساخت آنها كد بندي خاصي ابداع نموده است . حرف اول ، معرف نوع موتور محل مصرف ( حرف C براي خودروهاي ديزلي و حرف S براي براي خودروهاي بنزيني )‌و حرف دوم ، نشاندهنده سطح كيفيت روغن خواهد بود . به اين مفهوم كه حرف A پايين ترين سطح كارايي را نشان مي دهد و با بالا رفتن حروف سطح كارايي نيز افزايش خواهد يافت . مانند SG , SJ , SL , SM ,… سطوح كارايي بالاتر ، نشان از ميزان افزودني هاي بيشتر در روغن بوده و در تست ازمايشگاهي و عملكردي ، شرايط حادتري را تحمل مي كنند . افزودني هاي مختلف ، مقاومت روغن را براي شرايط سخت حراري و فشار زياد موتور بهينه مي كنند .

روغن هاي توصيه شده توسط شركت هاي سازنده خودرو داراي خواص لازم بوده و نبايستي افزودني هاي متفرقه موجود در بازار را به آن اضافه نمود . زيرا موجب اختلال در عملكرد و خواصي كه از باتدا در روغن وجود دارد مي شوند .


نكات مهم :

 1. سياه نشده روغن در حين كاركرد ، نشانه مرغوبيت آن نيست بلكه به اين معناست كه روغن قابيت جذب ذرات اسيدي و ناخالصي را نداشته است .
 2. از تركيب چند روغن با يكديگر و مصرف همزمان آنهادرموتور خودداري نماييد .


معرفي و علائم شناسايي روغن هاي ايساكو :

 • معرفي روغن موتور SG 20 W 50
  اين روغن موتور ويژه مصرف در خودروهاي پژوآردي ، روآ ، پيكان و كليه خودروهاي توصيه شده با اين سطح كيفي ميباشد .

 

 • علائم شناسايي :
 1. داراي عبارات API SG/CD , SAE 20W50 , SG 015 بر روي برچسب ظرف 2- درج لوگوي فارسي ايساكو بر روي برچسب ظرف
 2. حك لوگوي فارسي ايساكو بر روي ظرف 4 ليتري و لوگوي لاتين ايساكو بر روي در ظرف
 3. بر چسب با رنگ پس زمينه آبي روشن به همراه در آبي
 4. داراي سريال رديابي محصول
 5.  داراي ظرف و در پلمپ شده
 6. بسته بندي شده در ظرف هاي 1 و 4 ليتري


 • معرفي روغن موتور SJ 20 W 50
  اين روغن موتور ويژه مصرف در خودروهاي پژو 405 ، پارس و سمند و كليه خودروهاي توصيه شده با اين سطح كيفي ميباشد .

 

 • علائم شناسايي :
 1. داراي عبارات API SJ/CF-4 , SAE 20 W 50 , SJ020 بر روي برچسب ظرف
 2. درج لوگوي فارسي ايساكو بر روي برچسب ظرف
 3. حك لوگوي فارسي ايساكو بر روي ظرف 4 ليتري و لوگوي لاتين ايساكو بر روي در ظرف
 4. بر چسب با رنگ پس زمينه ابي روشن به همراه در خاكستري
 5. داراي سريال رديابي محصول
 6. داراي ظرف و در پلمپ شده
 7. بسته بندي شده در ظرف هاي 1 و 4 ليتري
نوشته شده توسط حسین خواجوند در 13:57 |  لینک ثابت   •